נוגה כלים - קטלוג / מחירון 2021

ʹʣʧ 0.5; 1; 1.6; 2; 2.5; 3.15; 4. 393 220 133 74 46 40 386 218 128 73 46 40 29 37 25 24 25 29 32 24 24 24 25 25 39 98.0 39 39 41 39 47 54 54 54 69.0 83.0 83.0 87.0 101 123 149 103 106 109 124 155 188 106 733 HSS-E ʹʣʧ ʸʨʥʷ ʩʬʠʰʩʮʥʰ ʦʥlzʸʮ ʩʧʣʷʮ ʨʱ ʭʢʣ ʦʥlzʸʮ ʩʧʣʷʮ ʭʢʣ ʦʥlzʸʮ ʩʧʣʷʮ ʨʱ ʺʥʣʩʮʡ ʺʥʣʩʮʡ ʢʥʱ ʭʩʧʣʷʮ µʱʮ ʬʩlzʮ 305 ʭʢʣ ʦʥlzʸʮ ʩʧʣʷʮ ʨʱ 11A 11 1155 111155 956 111155 ʹʣʧ 6.3 193 – – 100− 150 16 – 71 – 0.05 HSS E HSS E-PM HSS-E-PM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=