נוגה כלים - קטלוג / מחירון 2021

( Ø 4 ʸʨʥʷʮ ʬʧʤ ʤʰʷʤ ʬʲ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ 3 ʭʲ ʸʶʷ ʧʣʷʮ ʺʷʩʥʣʮ ʤʶʷ ʺʦʧʹʤʥ ʤʤʥʡʢ ʺʥʩʸʨʰʶʰʥʷ ʺʥʦʧʹʥʮ ʺʥʬʲʺ ʺʷʦʥʧʮ ʤʡʩʬ ʭʲ ʡʩʶʩʥ ʷʦʧ ʸʶʷ ʧʣʷʮ ʭʩʩʧʬ 3 ʭʲ ʤʬʩʢʸ ʺʩʰʱʴʺ ʺʬʲʡ ʤʧʣʷʮʡ ʹʥʮʩʹʬ ʧʣʷʮʤ ʬʠ ʤʧʣʷʮʤʮ ʨʰʮʥʮʤ ʺʸʡʲʤ ʺʬʥlzʩ ʺʠ ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʭʩʸʴʹʮ ʤʰʷʤ ʬʲ ʤʰʩʴʣʤ ʩʧʨʹʮ ʤʸʲʤ ʤʰʷʤ ʬʲ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ ʠʬʬ ʸʶʷ ʧʣʷʮ ʬʣʥʢ ʤʰʷʤ ʬʲ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ ʠʬʬ ʸʶʷ ʧʣʷʮ ʸʨʥʷ ( Ø 4 ʸʨʥʷʮ ʬʧʤ ʤʰʷʤ ʬʲ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ 3 ʭʲ ʭʩʸʶʷ ʭʩʧʣʷʮ ʨʱ ʤʱʴʥʷʡ ʱʮ ʭʩʸʶʷ ʭʩʧʣʷʮ ʨʱ ʹʣʧ ʹʣʧ ʸʨʥʷ ʩʬʠʰʩʮʥʰ ʸʨʥʷ ʩʬʠʰʩʮʥʰ ʮ³ʮ ʢʥʱ ʧʥʥʨ ʮ³ʮ ʮ³ʮ ʮ³ʮ ʮ³ʮ ʮ³ʮ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ 3 ʭʲ ʸʶʷ ʧʣʷʮ ʤʰʩʴʣ ʩʧʨʹʮ 3 ʭʲ ʸʶʷ ʧʣʷʮ 14.50 16 16.50 16.50 18.50 18.50 22.50 22.50 27.50 27.50 29 30 33 35 38 740 41 41 43 48 52.50 56 60 66 67 69 76 84 100 107 115 ʤʸʲʤ ʮ³ʮ ʮ³ʮ 314 N N N P P P P P H H H H H M M K N 113001 70 45 40 40 30 25 10 8 12 8 25 80

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=